Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2010

ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΥΣΚΑΣ

Παρά τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν, ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΥΣΚΑΣ, σε αντίθεση με πολλές ομάδες της Ελλάδας που σβήνουν, θα συνεχίσει να γράφει ΙΣΤΟΡΙΑ. 1977-2011.
Τις επόμενες μέρες θα αναρτηθεί και η σύνθεση του νέου Δ.Σ.